tradiční receptura již více jak 50 let
kečupy, hořčice, omáčky, brusinky, …

tradiční receptura
již více jak 50 let

kečupy, hořčice,
omáčky, brusinky, …

O nás

Společnost KAND s.r.o. se specializuje na výrobu a prodej pochutin. Mezi naše výrobky patří kečupy, hořčice, brusinky a omáčky. Ve spolupráci s našimi sesterskými společnostmi spadajícími pod koncern Develey Senf & Feinkost zajišťujeme prodej speciálních hořčic, křenů, octů, sirupů a kečupu.

Všechny naše produkty vyrábíme s nejlepším vědomím a poctivostí. Veškeré ingredience vybíráme s pečlivostí a garantujeme jejich vysokou kvalitu. Zakládáme si na tom, že co nechutná nám, nevyrábíme. Ctíme zodpovědnost za spokojenost našich kolegů, tradiční českou značku, kvalitu výroby a surovin.

Nové designy kečupů

Svěží designy kečupů Kand vás jistě zaujmou stejně jako jejich plná chuť a složení. Již přes 50 let tradiční výrobek plný rajčat, bez barviv, škrobů a chemických konzervačních látek. S rajčatovými kečupy Kand uděláte radost nejen všem dětem, ale i dospělým. Nesmí chybět u grilování, rodinného opékání. Vyzkoušejte sladký, s česnekem a nebo s chilli. Ochutnejte tradiční chuť kečupů Kand, které jsou plné rajčat a vyrobeny u nás v České republice.

Vysoký obsah rajčat

Bez chemické konzervace, barviv, škrobů a lepku

Český výrobek

Tradiční výroba více jak 50 let

Ekologie a šetrnost k přírodě – všechen obalový materiál je plně recyklovatelný

Jsme držiteli těchto certifikací a uznání

Již několik let jsme držiteli certifikace IFS vyšší úrovně, díky které můžete nakupovat naše produkty v řetězcích. Pravidelně podstupujeme přísné audity, aby byla zachována vysoká úroveň výrobního procesu a našich výrobků.

Většina našich výrobků se pyšní prestižním oceněním značkou Klasa.

Naše každoroční účast v soutěži Česká chuťovka nám přinesla mnoho ocenění ať už pro kečupy, hořčice, brusinky nebo omáčky.

Kde koupit

Online obchody

Složení

Kečup

Česnekový
Energetická hodnota 474 kJ
113 kcal
Tuky 0,8 g
z toho nasycené masné kyseliny 0 g
Sacharidy 24 g
z toho cukry 19 g
Bílkoviny 1,9 g
Sůl 1,5 g

Kečup

Sladký

Energetická hodnota 469 kJ
112 kcal
Tuky 0,8 g
z toho nasycené masné kyseliny 0 g
Sacharidy 24 g
z toho cukry 19 g
Bílkoviny 1,9 g
Sůl 1,5 g

Kečup

Chilli

Energetická hodnota 469 kJ
112 kcal
Tuky 0,8 g
z toho nasycené masné kyseliny 0 g
Sacharidy 24 g
z toho cukry 19 g
Bílkoviny 1,9 g
Sůl 1,5 g

Politika životního prostředí a energetiky

Aktivně se zajímáme o to, jak můžeme ovlivnit naší prací životní prostředí. A proto jsme se zapojili do systému energetického a environmentálního managementu a snížili tím tak dopad na životní prostředí na minimum. O celé této záležitosti se rozepisujueme do podrobna níže.

„Protože záleží na každém z nás.“

 • ÚČEL

Vedení společnosti Develey Senf & Feinkost GmbH a její dceřiné společnosti si jsou vědomy své odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Abychom tuto odpovědnost splnili, zavázali jsme se snižovat na minimum dopad na životní prostředí zavedením a udržováním systému energetického a environmentálního managementu. Cílem je neustále snižovat naši spotřebu energií na námi vyrobený produkt. Všechny oblasti ve společnosti jsou pravidelně prověřovány a často dochází k vylepšování, která jsou realizována nad rámec zákonem požadovaných.

Připravujeme se na implementaci požadavků ISO 14001, a aby byly procesy v rámci systému environmentálního a energetického managementu neustále zlepšovány. Takzvané neustálé zlepšování připouští, že navzdory veškerému úsilí o dosažení pozitivního vývoje existují chvíle, kdy může krátkodobě dojít k negativnímu vývoji.

Strategické a provozní cíle jsou odvozeny z této energetické a environmentální politiky, jsou to dobrovolně závazné závazky. Tyto cíle vyplývají z úvah nad vnitřními a vnějšími tématy, které mohou ovlivnit celkový stav prostředí. Za účelem dosažení stanovených cílů, poskytuje management lidské i finanční zdroje.

 • ROZSAH POUŽITÍ

Směrnice je závazná pro všechny úseky v Dobrušce i v závodu v Chlumci nad Cidlinou.

 • POJMY A ZKRATKY

Požadavky ISO 14001 tvoří systém environmentálního managementu (EMS), který je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání a snižuje dopady činností organizace na životní prostředí.

Historie dokumentu

Verze Datum Poznámka ke změně
Verze 1 27. 04. 2021 Nové
Verze 2 10.1.2024 Doplněn rozsah použití, kap. 2
 • JEDNÁNÍ V SOULADU SE ZÁKONEM (ZÁVAZNÉ POVINNOSTI)

KAND chápe dodržování příslušných energetických a ekologických předpisů a oficiálních požadavků ve všech oblastech podnikatelské činnosti jako minimální požadavek. Vlastními postupy a jednoznačným přenosem povinností zabezpečíme, že naše zákonné povinnosti budou splněny, zdokumentovány a kontrolovány.

Změny právních norem jsou námi sledovány a poté představeny na příslušných pracovištích společnosti. Kromě toho se zavazujeme řešit vylepšení, která jsou považována za nezbytná a rozumná, a to i bez jakýchkoli zákonných povinností nebo úředních požadavků.

 • Praktikování preventivní ochrany životního prostředí

Společnost jedná podle principu co nejméně zatěžovat životní prostředí a nevytvářet zbytečné spotřeby energie. Při plánování, nákupu investičního majetku bereme v úvahu energetická a ekologická kritéria. Nové výrobky a procesy posuzujeme předem, s ohledem na možné dopady na životní prostředí. Na základě nákladů životního cyklu, do tohoto procesu zapojujeme také naše dodavatele.

Chceme trvale snižovat spotřebu energií a vody pomocí moderních technologií a optimalizací organizačních procesů. Energetická účinnost spotřeby a využívání energie je neustále vhodným způsobem sledována a vyhodnocována.

 • Zajišťování nouzových stavů

Technickými a organizačními opatřeními přispívat k minimalizování rizik přerušení provozu s negativními dopady na personál a životní prostředí. Pravidelnou kontrolou jejich účinnosti chceme identifikovat potenciály pro zlepšení a neustále zlepšovat bezpečnost v naší společnosti.

 • Snižování dopadu na životní prostředí

Poškozování životního prostředí, ke kterému dochází působením naší společnosti, je sledováno, dokumentováno a vyhodnocováno. Přijímají se opatření v ekonomicky realizovatelném rozsahu, abychom se co nejvíce vyhnuli negativním dopadům na životní prostředí nebo je minimalizovali.

Chceme optimalizovat používání nebezpečných látek z hlediska množství a nebezpečnosti. Skladování, vnitřní přeprava a používání na pracovišti by měly být co nejbezpečnější pro personál a životní prostředí.

Odpad je sledován od jeho vzniku po uložení. Odpad separujeme podle našeho systému nakládání s odpady. Chceme snížit zbývající podíl zbytkového odpadu na nevyhnutelnou úroveň.

Vhodnými opatřeními dále omezujeme znečištění odpadních vod.

Snižujeme možné poškození sluchu našich zaměstnanců způsobeným hlukem souvisejícím s výrobou, a to pomocí technických a organizačních opatření.

Hlavním cílem systému managementu životního prostředí je, prostřednictvím průběžného zlepšovacího procesu v celé společnosti, neustále zlepšovat činnosti s dopadem na životní prostředí.

 • Energetické a ekologické kontroly vytvářející transparentnost

Prostřednictvím pravidelných i potřebných kontrol přezkoumáváme, zda dosahujeme námi stanovených cílů v oblasti energetiky a životního prostředí a zda realizovaná opatření přináší požadovaný užitek. V případě odchylek okamžitě zahájíme nápravná opatření a také přezkoumáme jejich účinnost. Naše činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a energetické účinnosti vykazujeme transparentním způsobem.

 • Aktivní zapojení zaměstnanců

KAND podporuje povědomí a odpovědnost zaměstnanců za ohleduplné chování k životnímu prostředí prostřednictvím školení, informací a pokynů. Naše společnost se vyznačuje jasným rozdělením povinností a úkolů. Její členové propagují ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a energetickou úsporu prostřednictvím intenzivní komunikace a neustálé výměny informací.

 • Zainteresované strany (zaměstnanci, zákazníci, komunita / sousedé, dodavatelé, vláda, sdružení / skupiny / nevládní organizace, finanční partneři, poskytovatelé služeb, média, žadatelé)

Snažíme se co nejlépe splňovat očekávání a potřeby našich zainteresovaných stran. Na druhé straně se snažíme kromě ochrany životního prostředí v našem pracovišti, usilovat o ekologické a energeticky účinné chování zúčastněných stran. Externí společnosti a poskytovatele služeb, kteří působí v prostorech naší společnosti, podléhají stejným normám, jaké jsme si stanovili v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

 • INFORMACE

Vedení společnosti uplatňuje otevřenou politiku v oblasti informací o energii a životního prostředí a udržuje dialog se spotřebiteli, úřady a spolky. Pravidelně informujeme o našich aktivitách a výkonech k ochraně životního prostředí.

 • ARCHIVACE

Archivace dokumentace se řídí Spisovým a skartačním řádem.

 • SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A ZÁZNAMY

Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí

ISO 14001

Sbírka zákonů

SM Q 23/2006 Spisový a skartační řád

 • ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Tato směrnice neruší předchozí ustanovení.

Prodejní dny

Pomoc pro Vojtu

Dobrých skutků není nikdy dost a my věříme, že pomoc tohoto charakteru skutečně stojí za to. Rozhodli jsme se, že část z výtěžků z březnových prodejů v Dobrušce a Chlumci nad Cidlinou věnujeme Vojtovi, kterého vám představíme na řádcích níže.

Kdo je Vojta a proč právě jemu můžete i vy pomoci díky nákupu našich výrobků u nás na stánku?  Jeho život s handicapem přibližuje jeho maminka Jana:

„Malý Vojtík žije s handicapem (DS) a tím pádem je péče i starost o něho náročnější. Díky blízkému okolí a lékařům je z něj dnes usměvavý a dobrosrdečný 12letý kluk. Brzy po narození jsme začali s rehabilitačním cvičením, v němž je stále potřeba vytrvat kvůli ochablosti některých svalů – hypotonii. Jako roční byl Vojta operovaný pro vrozenou srdeční vadu, díky tomu je mu dopřán pohyb vlastně bez omezení. I když hipoterapii i canisterapii jsme s Vojtou využívali jen do jeho sedmi let, bylo obojí velmi prospěšné a  jako rodiče jsme byli za tuhle možnost moc rádi.  Po třetím roku byla u Vojtíka zjištěna atypická forma autismu, ale její projevy jsou spíš méně časté.

Vojtovou ohromnou náplní a radostí v životě jsou hudba a písničky, obojí k němu neodmyslitelně patří. Je taky velmi vděčný strávník. Každodenní činnosti Vojtu v životě posouvají. Nesou s sebou velikou trpělivost, kterou není lehké vždy doplňovat. Ale rozhodně stojí za to. Oplývá bezprostřední radostí ze života, někdy i v náročnějších chvilkách zdravě nakažlivou. Jako mamka jen přidávám, že vděčnosti za Vojtíka, takového jaký je, i když trochu jiný, zřejmě nikdy nebude dost.“

Velké díky!

Radost pro Vojtu 🫶
V úterý 23.4.2024 jsme se setkali s Vojtou, na kterého jste Vy, díky nákupům u našeho stánku, přispěli. Jak jsme už zmínili v našem nedávném příspěvku, jednalo se o nádhernou částku, kterou jsme teď Vojtovi spolu s Farní Charitou Dobruška předali.
Vojta je veselý chlapec s velikým srdcem a snahou se rozvíjet. Protože má velice rád koně a také společnost ostatních dětí, finanční pomoc tak využijí právě pro hiporehabilitace a také na pobyt, který budou moci strávit se stejně hendikepovanými dětmi a vzájemně tak sdílet a užívat si společné zájmy.
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.
💝

Kontakt

KAND s.r.o.
Opočenská 431
518 01 Dobruška

Společnost KAND s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20639

Právo uzavírat jakékoli smlouvy za společnost má pouze Ing. Edita Charvátová, MBA

Obchodní oddělení

Provozovna výroby hořčice – Chlumec nad Cidlinou

Personální oddělení

Whistleblowing – Ochrana oznamovatelů